Motto 

„Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.” – Eleanor Roosevelt, http://www.bq4android.com/android/quotes/getQuote.php?id=1255

Reklamy