NATO

NATO nie pomogą nam jak jak żabojady pieprzeni angole, na początku II wojny światowej,